HLV của ĐT Mozambique - Artur Angels đã từ chối mọi bình luận về ĐT Việt Nam. Ông Artur Angels nói rằng, ông chỉ thích nói về đội tuyển mà ông cầm quân.