Sau buổi thi HHVN phía Bắc: Câu hỏi liệu đã có được ứng viên Top 3 chưa? Phía hậu trường, một số "bầu sô" có kinh nghiệm đưa người đẹp đi thi hoa hậu, cánh báo chí và nhiều khán giả đều đồng quan điểm: Có, đã nhìn thấy!