KTĐT - Sáng qua 27/10, HĐND huyện Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa VXII- kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2011 và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2009.