(24h) - Tâm sự 24H thân mến! Tôi rất mong Tâm sự 24H có thể giúp tôi chuyển lá thư này đến người ấy vì tôi không thể trực tiếp gửi. Tôi chỉ biết viết ra những lời này gửi Tâm sự 24H để mình thoải mái hơn thôi. Cảm ơn Tâm sự 24H rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc.