Trang chủ >

đảng viên huyện ủy Đảng

RSS

Công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) thành lập theo Nghị định 97/2003/NĐ-CP ngày 21-8-2003 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2004, huyện có diện tích đất tự nhiên hơn 24.721ha, dân số trên 161.000 người. Có 10…

Từ khóa: 

Đảng viên có phải là quần chúng nhân dân?

Có một thuật ngữ “đảng viên và quần chúng nhân dân” thường được sử dụng khiến tôi băn khoăn.

Từ khóa: 

Về đầu trang