Trang chủ >

tuyên truyền lập lại luật

RSS

Bao chi trong cuoc chien lap lai TTATGT

Báo chí trong cuộc chiến lập lại TTATGT

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật về TTATGT của người dân khi tham gia giao thông. Nổi bật nhất là việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm năm 2007... Chi tiết...

Từ khóa: 

Tinh hinh TTATGT o Quang Tri: Nhung tin hieu vui

Tình hình TTATGT ở Quảng Trị: Những tín hiệu vui

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh thì cá biệt vẫn còn một số huyện, thị tình hình TTATGT những tháng đầu năm còn phức tạp.Chi tiết...

Từ khóa: 

Về đầu trang