Trang chủ >

màu mắt Photoshop chỉnh sửa

RSS

Đổi màu mắt bằng Photoshop

Đôi mắt trong chân dung cô gái có thể được thay đổi màu nhờ những thao tác trong phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Từ khóa: 

Làm đậm lông mi bằng Photoshop

Với những thao tác trên phần mềm chỉnh sửa ảnh, cô gái trở nên đẹp lộng lẫy hơn.

Từ khóa: 

Dùng Photoshop làm cờ 3D

Với những thao tác đơn giản trên phần mềm chỉnh sửa ảnh, lá cờ trở nên có độ sâu hơn.

Từ khóa: 

Về đầu trang