(NLĐ) - Ngày 18-5, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam tại đại hội CĐ cơ sở và cấp trên cơ sở.