(Tamnhin.net)- ngày 1-12-2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước với sự tham gia của nhiều chuyên gia nghiên cứu luật, nhà quản lý tài chính, thuế, thống kê…