Những ngày vừa qua, câu chuyện đề xuất bỏ Tết Âm, gộp cùng Tết Dương đã trở thành chủ đề nóng nhất trên các diễn đàn cũng như các mặt báo, gây ồn ào trong dư luận.