(VnMedia) - Các laptop đầu tiên hoạt động trên hệ điều hành Chrome được công bố sẽ chính thức bán ra thị trường vào tháng tới. Tuy nhiên, xoay quanh công bố này cũng xuất hiện nhiều câu hỏi về hệ điều hành nào sẽ là chiến lược phát triển chính của Google và Android sẽ ra sao?