(TNO) Sáng nay 23.6, học sinh tại TP.Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 với môn toán.