(NLĐO) - Mời phụ huynh, thí sinh xem gợi ý giải đề môn thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, TPHCM.