(Xinh xinh) - Nếu bạn đang hài long với màu tóc của bạn thì chẳng có gì phải nói nhưng nếu bạn đang muốn thay đổi màu tóc cho hợp thời trang thì bạn nên tìm hiểu hai nguyên tắc cơ bản sau đây.