Bổ sung luồng gió trong mũ bảo hiểm, Airhead giúp giảm tình trạng đổ mồ hôi và giữ nếp tóc cho người sử dụng.