ND - Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6), tôi có đôi điều suy nghĩ chung quanh vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị gia đình truyền thống. Kinh nghiệm ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, khi kinh tế tăng trưởng nhanh nếu không gắn với các vấn đề xã hội, không chú ý phát triển hài hòa các mối quan hệ, sẽ dẫn đến đổ vỡ trong mối quan hệ trong cộng đồng và gia đình.