Tôi chỉ làm phép tính giản đơn thế này: Trung bình mỗi công nhân một ngày quét 500m đường phố, thu gom 50kg rác thải sinh hoạt gia đình thì một năm (đã trừ 52 ngày chủ nhật), họ quét quãng đường dài hơn 150km và thu gom gần 16 tấn rác. Cả thành phố Hà Nội hiện nay có hơn 700 đường, phố lớn nhỏ. Nếu cộng thêm các ngõ, ngách dài ngắn nữa thì con số đó phải lên đến hàng ngàn. Như vậy, phố phường càng dày, ngõ ngách càng lắm thì mồ hôi của những người công nhân vệ sinh đổ xuống mặt đường lại càng nhiều.