Toàn tỉnh có tỷ lệ giống lúa ngắn ngày đạt 78 nghìn ha, chiếm 93% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân. Trong đó, Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình đã cung ứng hơn 1.500 tấn giống lúa bảo đảm chất lượng cao gồm các loại như TBR-1, BC15, Bắc thơm 7, Q5, Khang dân 18, Hương thơm 1, N97 và các loại giống lúa lai. Đặc biệt, giống lúa BC15 có năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa cao hơn giống Q5 từ 45 đến 50%, được nông dân toàn tỉnh chấp nhận gieo trồng hơn 13.500 ha.