“Giọng hát Việt phải hát tiếng Việt” - Không tuyên ngôn nhưng các phần thi của họ đã nói lên tất cả về sự lựa chọn đó.