Hơn nửa thế kỉ cầm bút, nhà thơ Huy Cận đã không ngừng phấn đấu, sáng tạo để có những bài thơ đạt đến đỉnh cao thơ ca Việt Nam và trở thành tri âm, tri kỉ của nhiều bạn đọc.