QĐND Online – Chiều 3-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Nhà Văn hóa Thanh niên, Đài Truyền hình Thành phố tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan hợp xướng “Việt Nam đất nước anh hùng” năm 2013.