(Toquoc)- Triển lãm những hình ảnh giới thiệu về đất nước, con người Lào sẽ diễn ra tại Hà Nội nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam- Lào 2012”.