NDĐT- Ngày 16-5, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty sách Minh Thành, nhà sách Thăng Long giới thiệu bộ sách với 72 tác phẩm viết về Bác Hồ với chủ đề “Những ngày sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc tế thiếu nhi 1-6”.