Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng Lý Tự Trọng.