Trong ánh sáng của chiếc đèn pin, Lư co ro, mặt trắng bệch khi cánh cửa phòng biệt giam bật mở. Lư biết, giờ phút cuối của gã - ra trường bắn đã "điểm".