“Ăn mày mà đòi xôi gấc”, câu ví von xưa đủ cho thấy cái quí của trái gấc vườn nhà. Quả gấc không chỉ nấu xôi đẹp mắt mà cây gấc trong đời sống ngày thường từ hạt, lá, cùi đã cho bao thức ngon, món lạ.