Chân giò hầm ăn vào ngày đông ngon miệng và không ngấy.