Thấy nạn nhân không còn cử động, Nguyễn Hoài Thương kéo nạn nhân vào chỗ khuất và thực hiện hành vi giao cấu, sau đó bình thản quay về nhờ một người bạn vào giúp sức phi tang. Trước khi bỏ nạn nhân vào bao tải chở đi, chúng còn lột hết tài sản trên người nạn nhân.