Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Q, 83 tuổi, sống 1 mình tại khu 7, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội.