(Phunutoday) - Vừa ái ân xong, người chồng tâm thần bỗng tắt thở ngay trên bụng, Điềm nghĩ cạn, thít cổ anh này bằng dây thừng, và lấy kéo đâm vào người để tạo hiện trường giả. Điềm bảo, chỉ vì xấu hổ mà hành động dại dột để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày trong trại giam, các con bơ vơ không có người chăm sóc.