Một phụ nữ Australia đã giết chết bạn trai mình rồi rủ bạn bè tới ăn thịt.