Các teengirl 'chân ngắn' sẽ xuýt xoa vì tiếc cho mà xem.