PNO - Sau thành công tại thị trường TP Hồ Chí Minh với cửa hàng đặt tại 113 Pasteur, Quận 3, nhãn hiệu giày thời trang Heatwave của Singapore tiếp tục nhân rộng thị trường tại Hà Nội vào ngày 03/07/09 tại địa chỉ số 6 Cửa Nam, Hà Nội.