PN - Chủ nhật, rảnh rỗi, tôi đưa con gái vào nhà sách chơi. Trước đây, tôi thường để con tự do vào khu vực yêu thích, còn mình thì tha thẩn tìm các đầu sách hay hoặc những album nhạc mới. Hôm nay, tôi tò mò vào xem con mình và các bé thường đọc những gì, cũng là để xem tình hình sách dành cho thiếu nhi hiện nay ra sao.