(VOV) - Thời gian gần đây, Giáo sư Cù Trọng Xoay trong chuyên mục “Hỏi xoáy đáp xoay" đang trở thành một "hiện tượng" của làng hài Việt Nam. Vậy thực sự Cù Trọng Xoay là ai?