QĐND Online - Đêm 18-5, tại Nhà hát Trưng Vương (thành phố Đà Nẵng), Hội cựu chiến binh và Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức đêm “Giao lưu cựu chiến binh tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gần 1.000 cựu chiến binh, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố, đoàn viên thanh niên…; đặc biệt với sự có mặt của 36 cựu chiến binh tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã về dự.