Ngày 22-6, tại TP Đà Nẵng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Giáo dục Tiểu học và Nhà Xuất bản Giáo dục đã phối hợp tổ chức chương trình Giao lưu Ô-lim-pích tiếng Anh tiểu học khu vực miền trung lần thứ nhất. Tham gia chương trình giao lưu có bốn đội đến từ các trường tiểu học của các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.