Hội thảo “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào điều kiện ở Việt Nam” vừa kết thúc. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, những định hướng Bộ GD-ĐT đưa ra về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sau năm 2015 mới chỉ là phác thảo ban đầu, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến để hoàn thiện. Tuy nhiên, đã có thể thấy rõ một số nét cơ bản của hình hài giáo dục phổ thông sau năm 2015…