Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc tiểu học, ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đây là hoạt động quan trọng góp phần vào sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ theo mục tiêu của giáo dục tiểu học.