Trí tuệ xã hội (SQ) là một khái niệm đã được phổ biến tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới nhưng đây lại là một quan niệm hết sức mới mẻ ở Việt Nam. Trong khi đó, giáo dục SQ sẽ là chìa khóa thành công của trẻ trong tương lai.