Cu Nên- Dung “Hà”- Lâm “già”, cái trục tội ác này đã khiến tình hình an ninh trật tự ở Hải Phòng những năm đầu thập niên 90 vô cùng phức tạp. Trong khi Dung “Hà” là người khôn ngoan, xảo quyệt ẩn mình để thống lĩnh giang hồ bằng mưu mẹo, thì cu Nên và Lâm “già” lại thích đình đám, dùng vũ lực để thực hiện ý đồ bành trướng của mình.