Gian nan giải quyết giáo viên dôi dư

TiềnPhong - 

Gian nan giai quyet giao vien doi du

TP - Trong khi tại nhiều địa phương, tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên cấp tiểu học đang diễn ra trầm trọng, ở nhiều nơi lại đang phải quyết liệt giải quyết tình trạng giáo viên dôi dư.

Từ khóa liên quan