Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, lĩnh vực y tế nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng đã được cải thiện rất tích cực, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong bà mẹ sinh con giữa các vùng miền vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn.