(ANTĐ) - Nhiều người vì bận rộn nên thường xuyên dùng mì tôm để thay thế các bữa ăn, dù biết mì tôm chứa chất transfat cùng một lượng nhất định chất bảo quản có hại cho sức khỏe. Vậy phải làm thế nào để giảm thiểu tác hại này?