(SGGP).- Bộ GD-ĐT vừa có thông tư quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Theo đó, thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác dạy trẻ, 4 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 2 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới, 1 tuần dành cho việc tổng kết năm học.