(Chinhphu.vn) - Ông Hà Đại Lâm (halam256@...) do có những thay đổi cơ quan làm việc nên hiện tại có tới 2 sổ BHXH. Ông Lâm muốn được tư vấn cách nhập 2 sổ này.