Là 1 trong những trình duyệt được nhiều người sử dụng, được tăng cường nhiều chức năng và thuận toán đặc biệt trong quá trình tìm kiếm. Chrome đã dần đạt được niềm tin của người dùng Internet. Tuy nhiên, với trình duyệt này vẫn còn 1 số lỗi không thể giải quyết được. Nhiều người sử dụng mắc phải lỗi này thường không thể sử dụng được, mặc dù đã gở bỏ ra và cài đặt lại vẫn không thể sử dụng, từ việc cập nhật lên phiên bản mới, thêm nhiều tiện ích hỗ trợ vẫn không thể thay đổi được điều gì. Lúc này bạn nghĩ đến là gì? Lỗi từ đâu? Lỗi này rất lạ, khó xác định nguyên nhân cụ thể.