Thực trạng vấn đề học sinh đánh nhau xảy ra trong thời gian gần đây đã gây nên những bức xúc trong xã hội. Các vụ học sinh đánh nhau “hội đồng” xảy ra ở Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, rồi vụ nữ sinh đánh nhau một cách tàn nhẫn ở Hà Nội… cho thấy đã đến lúc chúng ta phải đi sâu tìm hiểu nguyên nhân và cách ngăn chặn.