(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT trả lời chất vấn của các ĐBQH liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.