Phải làm gì, giải pháp nào để trả lại ý nghĩa đích thực của việc kháng nghị giám đốc thẩm - một thủ tục cần thiết để tòa cấp trên có thể sửa sai, khắc phục sai lầm của tòa cấp dưới? Nhiều chuyên gia đã lên tiếng hiến kế…